Novice

Zimska številka Pikapolonice že v prodaji!

Zimska izdaja revija za otroke Pikapolonica je na voljo v marketih Mercator, Tuš, Jager in Leclerc.

 

Vse novice

Dokumenti za novorojenčka

Komaj je človek rojen, pa že potrebuje dokumente, ki dokazujejo njegov obstoj in identiteto. Brez dokumentov v sodobnem svetu ne gre. Brez njih ni mogoče uveljavljati zdravstvenega varstva, vpisa v vrtec, ni mogoče potovati... Nekatere dokumente novorojenček dobi, ker so obvezni in jih mora imeti vsak državljan RS, nekatere pa le, če za to poskrbijo starši, če jih želijo, če jih naročijo - in plačajo. Kateri so dokumenti za novorojenčka?

Rojstni list, prvi nujen dokument

Rojstni list je prvi dokument, ki ga dobi prav vsak novorojenček. Vsako rojstvo mora biti namreč po zakonu dokumentirano in ustrezno potrjeno. Podatek o rojstvu otroka na območju Republike Slovenije se v register vpiše na podlagi prijave rojstva, odločbe pristojnega organa ali centra za socialno delo. Prijava rojstva mora vsebovati podatke o prijavitelju in o rojstvu: osebno ime otroka (če je že določeno), njegov spol, datum in uro rojstva, kraj rojstva, vitaliteto (živ/mrtev) in vrsto rojstva (dvojčki, trojčki...). Zato vas bodo v porodnišnici kmalu po otrokovem rojstvu prosili, da napišete osnovne podatke na poseben obrazec, ki vam ga bodo prinesli v sobo, podatke o rojstvu pa bodo izpolnili v porodnišnici.
Rojstni list je zelo pomemben dokument. To je uraden dokaz o človekovem obstoju; o njegovi starosti, kraju rojstva, starših in državljanstvu. Z rojstnim listom boste kasneje pridobivali razne druge dokumente za otroka. Brez njega ne boste mogli urediti prav ničesar. 

- V porodnišnici. Že v porodnišnici boste torej morali dati osebne podatke, ki so potrebni za vpis v rojstni list. Zato imejte s seboj osebno izkaznico. Najmanj težav boste imeli, če ste poročeni, kar pa boste morali dokazati s poročnim listom, ki ga imejte zato že s seboj v porodnišnici. Če pa živite v izvenzakonski skupnosti, če ste samski ali če ste ločeni, bo namreč potrebno izpeljati postopek priznanja očetovstva za otroka, ki ste ga pravkar rodili. Dokler tega postopka ne opravite, otrok ne dobi rojstnega lista, kajti na rojstnem listu sta vpisana oba starša. Brez rojstnega lista pa tudi ne boste dobili drugih dokumentov za otroka. V izjemnih primerih se za pomoč obrnite na center za socialno delo. 

- Na matičnem uradu. Rojstni list izda matični urad na pristojni upravni enoti. V Ljubljani in drugih večjih mestih to običajno traja do štiri tedne od dneva, ko iz porodnišnice dobijo prijavo o rojstvu, v manjših krajih pa se to zgodi prej. Starši rojstni list dobijo po pošti. Če pa bi se zgodilo, da iz kakršnih koli razlogov potrebujete rojstni list prej, se oglasite osebno na matičnem uradu in vložite pisno vlogo za izdajo izpiska iz matične knjige rojstev. Dobite ga takoj, ko preverijo vse podatke o otroku in starših.
Rojstnega lista ne boste dobili, dokler otroku ne določite imena. Če ga niste določili v porodnišnici, morata starša čim prej sama na matični urad in podati otrokovo ime. Če tega ne naredite v 30 dneh, vas bodo pozvali z matičnega urada, potem ga bodo pa določili sami, vi pa boste imeli opravka s socialno službo.

- Izvenzakonska skupnost. V primeru, če starša živita v izvenzakonski skupnosti, morata po otrokovem rojstvu oba osebno priti na matični urad (če sta se sporazumela) ali na pristojni center za socialno delo (če se ne moreta sporazumeti), kjer uredita vse potrebno v zvezi z očetovstvom. Nadaljnji postopek je običajen – na matičnem uradu preverijo podatke o obeh starših v občini njunega rojstva, ko dobijo še otrokovo enotno matično številko, staršema pošljejo otrokov rojstni list. In če ste z otrokovim očetom v tako slabih odnosih, da dogovor ni mogoč, če otroka noče priznati ali če kar preprosto izgine? Potem obvestite pristojno službo za socialne zadeve, ki bo skušala posredovati v otrokovo korist in vam tudi svetovala, kako naprej. Vi pa, v času, ko rojstni list še ni izpolnjen, ne morete zaprositi za druge otrokove dokumente. To pomeni, da ne morete zanj pridobiti niti kartice zdravstvenega zavarovanja, niti osebne izkaznice niti potnega lista.

- Kopija matičnega lista. Na matičnem uradu v občini, kjer živite, vam bodo izdali tudi kopijo rojstnega lista - »Izpisek iz rojstne matične knjige«. Za kopijo lahko zaprosite kadarkoli. Potrebovali jo boste za različne dokumente, na primer, za vpis v vrtec. Izpiske iz registra izdajo upravne enote, ne glede na to, kje je bilo vpisano, kot se reče v uradniškem jeziku, »matično dejstvo« ali sprememba »osebnega stanja«. Izpisek iz matičnega registra o rojstvu se izda na obrazcu, vsi izpiski pa vsebujejo podatke o zadnjem stanju. Potrdilo se izda v elektronski ali fizični obliki. Za natančen postopek, trajanje postopka in višino pristojbine izpiska iz rojstne knjige oziroma pridobitev kopije rojstnega lista vprašajte na svojem matičnem uradu - lahko tudi po telefonu. Ko prejmete uradno kopijo rojstnega lista, ga skrbno preglejte.
 
- Napaka? Rojstni list je uraden dokument, zato pazljivo preverite ime in priimek vseh treh (otroka in staršev) in preverite vse datume, vpis otrokovega spola in uro rojstva. Če je napaka, jo javite takoj, sicer boste kasneje imeli težave. 

- EMŠO. Na rojstnem listu je vpisana tudi enotna matična številka občana.


Zdravstvena kartica, drugi nujen dokument

Po zakonu ima vsak prebivalec RS pravico in dolžnost »prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje«. Saj veste, da brez tega ni mogoče k zdravniku. To seveda velja tudi za vsakega novorojenčka. In če bi potrebovali zdravniško pomoč, pa nimate še urejenega niti rojstnega lista za otroka, kaj šele zdravstvene kartice zanj? Takoj po vrnitvi iz porodnišnice pokličite za zdravniško pomoč novorojenčku nazaj v porodnišnico, kasneje pa v zdravstveni dom, kjer vam bodo povedali, kaj naj storite. Težave bodo, toda brez zdravniške pomoči zagotovo ne boste ostali. Vsak otrok je obvezno zdravstveno zavarovan kot družinski član preko svojih staršev vse do dopolnjenega 15. leta starosti, oziroma do dopolnjenega 18. leta, če sam še ni zavarovanec. Po tej starosti pa le, če se šola, in sicer do konca rednega šolanja.

- Po kom bo otrok zavarovan?
Zdravstveno kartico za otroka, oziroma »prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje«, uredi eden izmed staršev, tisti, po katerem bo otrok zavarovan. Dokler ne prejmete rojstnega lista, ne morete pridobiti zdravstvene kartice za otroka. In kaj bo, ko boste morali prvič k zdravniku na prvi pregled otroka, vi pa boste še brez kartice? Pridite na pregled z začasnim potrdilom o zavarovanju otroka, če pa tudi tega še nimate, vprašajte pri zdravniku, kaj naj storite. Pravo zdravstveno kartico boste v približno 14 dneh dobili na dom s priporočeno pošto. Do tedaj lahko vse zdravstvene storitve uveljavljate na podlagi začasnega potrdila, ki velja, dokler ne prejmete kartice zdravstvenega zavarovanja.

- Nezaposleni. Če tisti od staršev, po katerem bo otrok prijavljen, ni zaposlen, mora zdravstveno kartico urediti na tisti območni enoti ZZZS, pri kateri je tudi sam zavarovan (v občini stalnega bivališča). Prinesti mora otrokov rojstni list. 

- Pa še nekaj: otroka do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do dopolnjenega 18. leta (če ni sam zavarovanec), ali starejšega od 18 let, ki se redno šola, ni potrebno vključiti v prostovoljno zdravstveno zavarovanje.


Davčna številka, tretji nujen dokument

Približno dva do tri mesece po rojstvu vsak novorojeni otrok dobi tudi svojo davčno številko, ki mu jo pošlje pristojni davčni urad. Za to vam ni potrebno vložiti nikakršne vloge. Vpis v davčni register za novorojenčka izvede davčni urad, ki je na sedežu njegovega stalnega prebivališča. To opravijo na podlagi podatkov iz centralnega registra prebivalstva.

- Potrdilo o davčni številki novorojenčka prejmete na dom po pošti, kar se zgodi približno v mesecu dni po otrokovem rojstvu. S potrdilom urejate vse otrokove zadeve v pravnem prometu, ki zahtevajo predložitev davčne številke. 

- Se mudi? In če bi iz kakršnega koli razloga davčno številko želeli že prej? Potem se osebno oglasite na pristojnem davčnem uradu oziroma izpostavi (prej preverite uradne ure). S seboj imejte veljaven identifikacijski dokument in otrokov rojstni list. Potrdilo o dodeljeni davčni številki boste potem prejeli takoj, oziroma v nekaj dneh po pošti.

- Obrazci. Vse potrebne obrazce za vpis v davčni register (DR02) boste prejeli na pristojnem davčnem uradu oziroma izpostavi, objavljeni pa so tudi na spletnih straneh Davčne uprave RS


Osebna izkaznica, dokumnet na željo

Kdor se še s ponosom spominja, kako je dobil svojo prvo osebno izkaznico kot znamenje odraslosti, se bo začudil. Osebna izkaznica za novorojenčka? Seveda. Osebna izkaznica je javna listina, s katero vsak državljan RS izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo in s katero lahko potuje v določene države. Tudi novorojenček in dojenček. Pravzaprav - potuje lahko v vse sosednje države in po državah Evropske unije. Torej potrebuje prej ali slej osebno izkaznico tudi novorojenček ali dojenček, ki bo potoval z vami.
Do osebne izkaznice ima pravico vsak državljan s stalnim prebivališčem v Sloveniji. (Do osebne izkaznice ima pravico tudi vsak slovenski državljan z začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki v času izdaje osebne izkaznice še nima urejene prijave stalnega prebivališča v Sloveniji.) 

- Kdo vloži vlogo? Vlogo za novorojenčkovo, dojenčkovo in otrokovo osebno izkaznico vloži eden izmed staršev na katerikoli upravni enoti. V nujnih primerih, če vas recimo presenetijo nujno zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana..., ko bi morali odpotovati takoj, pa lahko za osebno izkaznico zaprosite tudi na ministrstvu za notranje zadeve. Vlogo za otrokovo osebno izkaznico boste morali vložiti osebno.

- Kaj potrebujete?S seboj imejte izpisek iz matičnega registra o rojstvu in fotografijo, ki ustreza kriterijem fotografije za uradne dokumente. Naredili vam jo fotograf, ki ve, kakšna naj bo (pomembna je velikost 3,5 cm x 4,5 cm, otrok pa mora biti slikan od spredaj, z odkritim čelom, brez pokrivala....). Običajno je najtežji del pridobivanja osebne izkaznice za dojenčka prav fotografiranje.
Preden pa vam izdajo izkaznico, je potrebno plačati še ceno obrazca (obrazec, ki ga natisne upravna enota s podatki stranke) in pa upravno takso. Vloga se izpiše računalniško, vi pa dobro preverite pravilnost izpisanih osebnih podatkov, nato pa se lastnoročno podpišete.


Potni list, dokument na željo

Čeprav potni list ni obvezen, ga mnogi starši, ki želijo z otrokom potovati izven Evropske unije, potrebujejo. Nekateri pa se raje kot za osebno izkaznico odločijo za potni list, s katerim lahko potujete v prav vse države sveta. Nekoč so starši otroka lahko vpisali v svoj potni list, sedaj pa mora imeti vsak državljan svoj potni list, tudi najmlajši otroci.
Potni list je javna listina, ki slovenskemu državljanu služi za prehod državne meje ter dokazovanje njegove istovetnosti in državljanstva. Za otroka, ki ima slovensko državljanstvo, vloži vlogo za potni list njegov zakoniti zastopnik, to pa je običajno eden izmed staršev. Vlogo vložite na katerikoli upravni enoti ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v tujini. V nujnih primerih, kot so zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana, lahko za potni list zaprosite na Ministrstvu za notranje zadeve RS. 

- Kaj potrebujete?
Svojo istovetnost boste morali izkazati z veljavnim identifikacijskim dokumentom, prav tako pa boste morali izkazati istovetnost otroka. Ker pa novorojenček še nima nobenega takega dokumenta, zadostuje izpisek iz matičnega registra o rojstvu. Priložiti je potrebno še fotografijo otroka, ki mora biti primerna za biometrični potni list. (Če je otrok že imel potni list, se ga priloži v uničenje.)
Vloga za izdajo potnega lista se računalniško izpiše na predpisan obrazec. Vi pa dobro preverite otrokove osebne podatke, izpisane na vlogi, in se na vlogo podpišete. (Na vlogo se podpiše tudi otrok, ko to zna. To pa pomeni, da mora biti otrok, ki je starejši od 8 let z vami na uradu zaradi preverjanja istovetnosti in zaradi podpisa ob vložitvi vloge). Za novorojenčka, dojenčka in otroka, mlajšega od 8 let, pa to ne velja. 
Lahko pa se odločite tudi za debelejši potni list, ki ima 48 strani namesto običajnih 32. Potem je cena višja. Poleg obrazca je potrebno plačati tudi upravno takso. Taksa za vlogo za izdajo potnega lista je različna za otroke, stare do treh let, z veljavnostjo potnega lista tri leta od takse za otroke, stare med tremi in osemnajstimi let, z veljavnostjo potnega lista petih let. Za ceno vprašajte na upravni enoti, lahko po telefonu.

Otrok potuje z nekom drugim

Kaj pa, če bo vaš otrok potoval v tujino brez enega od staršev, recimo s starimi starši, drugimi sorodniki, sosedi, vašimi prijatelji itd.? Vsak otrok do 15. leta starosti, ki potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva svojih staršev, potrebuje za potovanje dovoljenje staršev (ali zakonitega zastopnika). Potrdilo dobite na upravni enoti, kjer vam potrdijo dovoljenje, ki ga izdate vi. Toda pozor - otrokov zakoniti zastopnik (starši ali kdo drug) mora ob prošnji za potrditev dovoljenja izkazati svojo identiteto z veljavnim identifikacijskim dokumentom. Obrazec dovoljenja je predpisane oblike in se ga dobi na upravni enoti. Potrdi ga katera koli upravna enota ali organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev. 

- Obrazec. Obrazec vsebuje podatke o priimku in imenu, EMŠO oziroma rojstnem datumu, spolu, rojstnem kraju in stalnem prebivališču ter serijsko številko potne listine za otroka in za osebo, s katero otrok potuje v tujino ali iz tujine. Ko boste na upravni enoti urejali vse za obrazec, imejte torej s seboj svoj identifikacijski dokument, otrokov potni dokument in potni dokument tistega, s katerim bo otrok potoval. Pazite pa, da bo to isti dokument, s katerim bodo potem resnično potovali, sicer bo vaše dovoljenje neveljavno, ker se serijske številke dokumentov ne bodo ujemale.
Če otrok ne potuje v spremstvu državljana Republike Slovenije, mora zakoniti zastopnik navesti podatke o osebi, s katero otrok potuje, in o njenem dokumentu. Najbolje je, da ima pri sebi fotokopijo dokumenta, s katerim bo tretja oseba prestopila mejo. 

Preberite si še

Loading ...
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.